Prima pagina Despre proiect Parteneri Echipa Activitati Rezultate Resurse Media Contact


Schimburile educaționale transfrontaliere în Studii Europene - Cadru favorabil pentru reducerea efectelor de frontieră la frontiera de est a UE'

 Prioritatea 3 "Cooperarea oamenilor", măsura 3.2 - Schimburi sociale și culturale educaționale , din Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Partenerii implicați în proiect sunt:
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - Centrul de Studii Europene, România (coordonator)
• Academia de Studii Economice din Moldova - Centrul pentru Studii de Integrare Europeană, Republica Moldova (Partener 1)
• Universitatea Yuriy Fedkovych din Cernăuți, Ucraina (Partener 2)

Obiective
• Crearea unui context favorabil în cele trei universități pentru dezvoltarea de programe comune în domeniul studiilor europene;
• Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul studiilor europene a grupurilor țintă prin transferul de experiență transfrontalier;
• Promovarea mobilității transfrontaliere pentru grupurile țintă prin acțiuni complementare care vizează atât educația, cât și cercetarea și formarea;
• valorificarea cooperării transfrontaliere în domeniul studiilor europene pentru a reduce efectele frontierelor la frontiera de est a UE în reducerea disparităților în cunoaștere, în schimburile educaționale și apropierea sistemelor educaționale.


The Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 is financed by the European Union through the European Neighborhood and Partnership Instrument and co-financed by the participating countries in the programme.

Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și nu reflectata opiniile Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.